ს.კ. ”ზესტაფონი”, 2007 წლის მაისი / F.C. "Zestafoni", 2007, May